Služby

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrku a daňové přiznání

Vedení účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňové přiznání

Vedení mezd

 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Nástup a výstup zaměstnance
 • Roční zúčtování mezd
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)

Daňová přiznání

 • společné zdanění manželů
 • fyzických osob
 • právnických osob
 • DPH
 • silniční daň